Bardzo ważne dla poprawnego i sprawnego funkcjonowania takich elementów wyposażenia domu jak zbiorniki wodny pitnej są odpowiednio dostosowane filtry powietrza. Należy bowiem wiedzieć o tym, że duże zagrożenie dla przechowywanej cieczy stanowią znajdujące się w powietrzu wraz z tlenem oraz azotem pyłki.

Zadbaj o czyste filtry

Filtry zbiorników na wodę pitną muszą być odpowiednio dobrane ze względu na swoją wielkość. Filtry wstępne są w stanie oczyścić ciecz jedynie z większych pyłków, czy też liści. Z kolei samodzielnie wykonane filtry nie są w stanie usunąć najdrobniejszych cząsteczek pyłków. Mogą zrobić to dopiero filtry wysokosprawne, których koszty nie są wysokie.